Begeleider worden bij Succedo

Wens je begeleider te worden bij Succedo in het hoger of secundair onderwijs dan moet je voldoen aan de volgende criteria:

  • In het bezit zijn van een universitair masterdiploma
  • Voor nieuwe begeleiders, een (gratis) Succedo-opleiding volgen. Een Succedo coach is boven alles een ervaren studiebegeleider. Je solliciteert niet om coach te worden, je wordt coach door ervaring op te bouwen als studiebegeleider en door successen te boeken met de studenten die je begeleidt.
  • Uitreksel uit het begeleiderscontract van Succedo: “De begeleider stelt zich bereid om ten minste 3 studenten te aanvaarden en om de begonnen contracten tot het einde uit te voeren”.
  • Uitreksel uit het begeleiderscontract van Succedo: “In het kader van Succedo zal de begeleider onder geen enkele beding eigen studenten van de universiteit, hogeschool of het secundaire onderwijs onder toezicht nemen”.
  • Indien U akkord gaat met deze voorwaarden, gelieve uw kandidatuur door te sturen aan de hand van ons formulier.

Tip: Twijfel zeker niet om uw interesse mee te delen op onze facebook pagina.

Beste Begeleiders

We bekijken alle kandidaturen met de grootste nauwkeurigheid. Het feit dat we u niet meteen iets kunnen voorstellen, betekent niet dat we uw kandidatuur hebben afgewezen: we houden uw CV bij. We nemen contact met u op van zodra we u iets kunnen voorstellen.

Dank voor uw begrip

Stuur uw CV