Slagen voor je examens, dat kan je leren

Succedo begeleidt studenten naar succesvolle examens

Wij bieden u intensieve coaching en bijlessen in alle vakken. Bijlessen wiskunde, bijlessen Frans, bijlessen chemie, …

Deze lessen worden gegeven voor studenten van het hoger, secundair en basisonderwijs.

cogito

Hoger onderwijs

Voor studenten biedt Succedo:

  • studiemethodiek,
  • begeleide blok,
  • coaching en
  • bijlessen ( rechten, fysika, wiskunde, geneeskunde, enz.)

Secundair ondewijs

Voor leerlingen uit het secundair onderwijs biedt Succedo studiestages en, doorgaande het schooljaar, studiebegeleiding en -methodiek. Deze inhaalformule heeft sinds jaren zijn succes bewezen.

Basisonderwijs

Voor leerlingen uit het basisonderwijs biedt Succedo de formule studiebegeleiding en -methodiek, als hulp voor huiswerk en het versterken van de fundamenten (rekenen,spelling, enz.)

succedo

Waarom Succedo?

Succedo onderscheidt zich door de kwaliteit van haar begeleiders en haar coaches

Voor het hoger onderwijs hebben de begeleiders een universitair masterdiploma. Onze begeleiders krijgen intensieve opleidingen in technieken voor het slagen van examens.

Voor het secundair onderwijs hebben alle begeleiders tenminste eenbachelordiploma, de verantwoordelijken van studiebegeleiding en methodiek hebben een masterdiploma. Beiden worden door Succedo opgeleid vóór hun indiensttreding en daarna permanent bijgeschoold.

Elke inschrijving bij Succedo start met een voorafgaand onderhoud om te peilen naar de behoeften van de student of de leerling en om specifieke vragen te noteren.

Succedo in Vlaanderen

  • Een afspraak vóór de begeleiding
  • Een strikt persoonlijke opvolging
  • Permanente opleiding van de begeleiders
  • Gediplomeerde begeleiders
  • 15 jaar ervaring
  • Kantoor in Gent
succedo